The up to date Meat Industry

Bufferphosphaten® 60151 eller 60152


 

Takket være den kombinerte bruken av PH LIQUID® og Bufferphosphate® 60151 eller 60152, blir det formet en buffer, som holder den essensielle PH LIQUID® på sin riktige verdi, til og med under ugunstige forhold.

Sammen med PH LIQUID® , som er en sur oppløsning, former den mildt alkaliske Bufferphosphate® 60151 eller 60152 en buffer med den ønskede PH LIQUID®, som beholder sin pH-verdi på en meget effektiv måte, også under ugunstige forhold.

Andre egenskaper ved Bufferphosphate® 60151 eller 60152

Ved siden av den ovennevnte buffervirkning på pH-verdien, har Bufferphosphate® 60151 eller 60152 flere andre egenskaper med hensyn til kjøttproduksjon. Disse lettoppløselige fosfatene har også en viss komplekserende virkning på kalsium, magnesium eller andre kationer. Dette betyr at når man bruker hardt vann, vil dette vannet bli bløtgjort av Bufferphosphate® 60151 eller 60152 uten at det blir dannet hindrende utfellinger, noe som ofte hender med andre fosfater.

Takket være sin spesielle struktur som muliggjør dannelse av hydrogenbroer har Bufferphosphate® 60151 eller 60152 sterke vannbindende egenskaper. Vannet bindes på fysisokjemisk måte og vil derfor ikke ha lett for å frigjøre vann etter en relativt kort tid, noe som ofte skjer hos andre fosfater. Takket være disse vannbindende egenskapene og fosfatforbindelsens stabilitet forhindres forsåpning og harskning av fettet.

Videre har Bufferphosphate® 60151 eller 60152 sterke emulgerende egenskaper, noe som gjør at fettet som ble frigjort under bearbeidelsen, emulgeres kraftig med vannet og følgelig danner mye mer stabile fett-vann-emulsjoner, hvilket i stor grad øker vannretensjonen.

Pakning: 25 kg eller 50 punds papirposer på lastpaller.

Fordeler:

 • betydelig økning av ytelse og vannbinding under bearbeiding og innfrysing.
 • forebygger drypp og fukttap under oppbevaring.
 • stabiliserer farge, smak og utseende.
 • gir bedre mørhet og smak under lagringen.
 • bidrar til god binding og homogenisering, hvilket medfører en god fordeling av fett og vann.
 • forhindrer tap av næringsverdi under lagringen.
 • forebygger glasering under lagringen.
 • forebygger bakterievekst.

Kosher: et produkt fra Kosher og Hallal.


PH-fordeler
BUFFERSYSTEMER


Nye teknologiske buffersytemer på grunnlag av 35 års praktisk erfaring.
Bruk PH Liquid og Bufferfosfaten sammen i dine produktlinjer for bedre tilberedelser, fargeholdbarhet, smak, lukt og holdbarhet, med AW-verdi og stabil PH-verdi tilpasset produktets tilberedelse.

Langsommere bakterievekst i blokk- og pottlevertilberedelser, kokte pølser og kokte/bakte skinketilberedelser.

Total bakterievekst etter oppbevaringstid med buffersystem PH Liquid og bufferfosfat 60152, 3-6-9-12 måneder, kjøletemperatur : 0 °C, maks. 3 °C.
Total bacterial growth after storage with buffer system

Vakuumpakket med oppbevaringstid mellom 3 måneder og 1 år, alt etter produkt og kjerne-opphetingstemperatur, i eksportøyemed, med maksimal oppbevaringstid for kjøperen.

Laboratoriumtester av ovennevnte linjeproduksjonstilberedelser med buffersystem PH Liquid og bufferfosfat 60152.
Tilveksten av patogene bakterier reduseres betydelig i ovennevnte tilberedelser takket være bruk av buffersystemet, PH Liquid og bufferfosfat 60152.

Anmodning om prøver
Send faks til: +32 (9) 374.07.47
Firmanavn:
Adresse:
Tlf.:
Faks:


Forbedrede økonomiske, teknologiske og sensoriske egenskaper i tilberedelser av kjøttprodukter.

 


På grunnlag av 35 års praktisk erfaring kan vi tilby Dem verdens tryggeste og beste produkttilberedelser via PH Liquid-buffersystemet.

 

Navn på produktet
Produktets kjernetemperatur
Skinketilberedelse oppheting til 72 °C
Alle levertilberedelser oppheting til 72 °C
Bakte levertilberedelser oppheting til 85 °C
Alle pølsetilberedelser oppheting til 70 °C
Alle spekepølsetilberedelser buffer-pH-verdi: 4,8, maks. 5,2

 

For alle tilberedelser har vi innført økonomiske, teknologiske og sensoriske forbedringer, som kan forklares på følgende måte:

 

Økonomisk forbedring:

Takket være et riktig valg av råstoffer og sammensetning av produktet blir fortjenesten bedre med et mer fordelaktig kjøpesystem av råstoffer som f.eks. PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Star Pickle og Dry Binder, Gela Gelatin.

Totalsalget for året vurderes og den beste beregnede prisen tilbys. Leveringen utføres hver måned etter kjøpers valg med garanti for samme kvalitetsprodukter.

 

Teknologisk forbedring:

Ved å anvende tilpassede bufferverdier og Aw-verdi for alle produkttilberedelser oppnår man følgende fordeler:

 • dobbelt så lang oppbevaring av opphetede produkter
 • bedre smak og farge
 • lengre naturlig fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten
 • stabil pH-verdi tilpasset hver produkttilberedelse

 

Sensorisk forbedring:

 • bedre skjære- og/eller smøreegenskaper, avhengig av produktet
 • fastere struktur, tilpasset hvert linjeprodukt
 • bedre fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten
 • lengre oppbevaring av produktet i kjøleskapets fyseboks takket være stabil pH-bufferverdi.

 

Disse fordelene kan du få uten større tilpasninger eller investeringer av kapital. Det gjelder bare å velge det riktige formelsystemet og tilsette de riktige hjelpestoffene i tilberedelsen, slik at du får et stabilt buffersystem med PH Liquid Extract og Bufferfosfaten.

 


 

Gela Pur C and Gela MP (brandnames)

Teknisk informasjon

Kollagen-hydrolyseprodukter for forbedrede teknologiske og sensoriske egenskaper :
Gela Pur C og Gela MP (merkeprodukter).


Gela Pur C gir utmerkede resultater for alle bakte levertilberedelser og reduserer koketapet fra 7% til 3%, noe som gir en besparelse på 4% når du tilsetter 2% Gela Pur C omgående etter begynnelsen av produkttilberedelsen.

Gela Pur C eller Gela MP gir i alle kokte/bakte kjøtt- og cuttertilberedelser en forbedring av de teknologiske og sensoriske egenskapene med hensyn til skjærefasthet, fargeforhold, sterkere smak på tilsatte krydderblandinger og høyere næringsverdi takket være det høyere proteininnholdet i de sammensatte merkproduktene.

Gela Pur C gir en lavere aw-verdi ved tilberedelse av spekepølse, samt en forkortelse av modningsprosessen med 3-4 dager og en tydeligere fargeforskjell sammenlignet med alle andre tilberedelser av spekepølse som produseres uten tilsetting av Gela Pur C.

Gela MP er en pre-miks med rene kjøttproteiner, som gir alle kjøttilberedelser en mye sterkere kjøttsmak og/eller leversmak, og som øker det naturlige proteininnholdet med 1%, når det er mulig å tilsette forholdsvis 3% mer væske, samt en naturlig vannbinder som f.eks. karragen.

I hele den kjøttbearbeidende industrien kan man arbeide med et 50/50 forhold av begge merkeprodukter, alt etter produkttilberedelsen det gjelder.

Om du gjerne vil ha prøver, vennligst send en faks til nummer 0032 9 374 07 47, og angi hvilke stoffer for tilberedelse av kjøtt du ønsker å få tilsendt en prøve av.


Forbedrede teknologiske og sensoriske egenskaper i alle kjøttilberedelser.

Fordeler ved bruk av PH LIQUID EXTRACT – GELA PUR C
BUFFERFOSFAT 60151 og RED STAR i kjøttindustrien.


 1. Hermetisk kokt/bakt skinke for eksport

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5% i sluttproduktet), 2% GELA PUR C
   og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5% i sluttproduktet).
   • forbedring av produktets sensoriske egenskaper (farge, smak, lukt og struktur).
   • stabilisering av fargen.
   • minskning av NOx-nivået med ca. 25%.
   • økt holdbarhet av produktet (begrenset tilvekst av mikroorganismer)
   • garanterer bedre kvalitet for produktet.
   • utmerket skjærefasthet, uten at skjæreproduktet blir for løst.

   

 2. Kokt/bakt skinke (skulder) for det lokale markedet.

  1. Standardprodukt.
  2. Produkt med større utbytte.
  3. Produkt med lavere polyfosfatinnhold.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C og 0,5% BUFFERFOSFAT 60151.
    • minskning av NOx-nivået med 50%.
    • forbedring av produktets farge, smak, struktur, lukt og utseende.
    • stabilisering av
    • fargenlengre holdbarhet
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 0,5% BUFFERFOSFAT 60151, 2% GELA PUR C
    og RED STAR 60153 (3-4%).
    • 25% større utbytte i sammenligning med standardproduktet.
    • alt nevnt under punkt A.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%), 0,5% BUFFERFOSFAT 60151, 2% GELA PUR C
    og RED STAR 60153 (4%).
    • ca. 15% større utbytte.
    • minksning av polyfosfater med 50%.
    • samt alt som er nevnt under punkt A.

   

 3. Kokt/bakt skinke (skulder) i folie

  1. Standardprodukt.
  2. Produkt med større utbytte.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%).
    • folien er lett å fjerne før kjøttet skjæres.
    • alt nevnt under punkt A.
   • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAT 60151 og RED STAR 60157 (4%).
    • maksimalt 35% større utbytte.
    • alt nevnt under punkt A.

   

 4. Kokt/bakt skinke (skulder) i folie, grovt malt gjennom plate på 12 mm.

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
   2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%), RED STAR 60153 (3%), mel (4,5%) og soja-isolat (1%).
   • ca. 75% større utbytte.
   • alt nevnt under punkt A.

   

 5. Saltede kjøttprodukter (bacon osv.).

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 601 eller 6014 (0,3%),
   2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAT 60151 og dekstrose (0,2%).
   • konservering (lav pH-verdi) – økt holdbarhet
   • forbedring av farge, smak og lukt
   • fargestabilisering

   

 6. Pølse.

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 601 eller 6014 (0,3 – 0,5%),
   2% GELA PUR C, og BUFFERFOSFAT 60151 (0,5%).
   • bedre fargestabilisering
   • forbedring av lukt
   • økt holdbarhet
   • cutter-produkter

   

 7. Kokte/bakte levertilberedelser

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,3 – 0,4%),
   2% GELA PUR C og BUFFERFOSFAT 60151 (2-3 g).
   • bedre fargeholdbarhet.
   • bedre leversmak.
   • økt holdbarhet: 3 måneder i vakuumpakke.
   • leverpølse-innkokesystem: 9 måneder, buffer-pH: 6.
   • bedre skjære- og/eller smøreegenskaper, avhengig av GELA PUR C eller GELA MP- innholdet.

   

 8. Alle spekepølsetilberedelser.

  • tilsetninger: PH LIQUID EXTRACT 601 (0,3 – 0,4%),
   2% GELA PUR C og 0,2 – 0,3% BUFFERFOSFAT 60152.
   • lavere AW-verdi ved bruk av GELA PUR C.
   • bedre fargeholdbarhet.på skjæreoverflaten.
   • fettsyrene blir ikke
   • harskeforbedring av lukt og smak
   • utmerket skjærefasthet, og flesketerninger løsner ikke selv om produktet skjæres av tynt. Ingen problemer når produktet skjæres automatisk eller veies, som f.eks. utfalling eller løsning av flesketerninger.
   • stabil buffervirkning alt etter produktet som velges.


More technical information under construction.


Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.