The up to date Meat Industry

Bufferphosphaten® 60151 or 60152


 

Owing to the combined use of PH LIQUID® and Bufferphosphate® 60151 or 60152 a buffer is formed which keeps the essential pH on its correct value even under unfavourable circumstances.

Together with PH LIQUID® which is an acid medium, the mildly alkaline Bufferphosphate® 60151 or 60152 form a buffer of the described pH which maintains its pH very effectively and even under unfavourable circumstances.

The purpose of Bufferphosphate® 60151 or 60152

Apart from the above-mentioned buffer-action on the pH, the Bufferphosphate® 60151 or 60152 also have a number of additional functions in meat-production.

These easily soluble phosphates also have a certain complexing action on calcium, magnesium and other cations. This means that when hard water is used, the latter is softened by the Bufferphosphate® 60151 or 60152 without the inconvenience of precipitation which is often the case with other phosphates.

Due to its special structure which allows the formation of hydrogen-bridges the Bufferphosphate® 60151 or 60152 has a very strong water-binding-capacity. This water is phisico-chemically bound and is therefore not inclined to liberate this water after a relatively short time, which is often the case with other phosphates. As a result of the water-binding capacities and the stability of the phosphate-combination also the saponification and rancidy of the fat are avoided.

Furthermore, these Bufferphosphate® 60151 or 60152 have a strong emulsion-capacity which causes the fat, which was liberated in the processing, to be firmly emulsified, thus providing much more stabile fat-water-emulsions which improves the water-retention considerably.

Förpackning: 25 kg eller 50 lbs papperspåsar på lastpallar.

Fördelar:

 • Significantly increases yield and water binding during processing and freezing.
 • Ökar avkastning och vattenbindning avsevärt under behandling och infrysning.
 • Förebygger dropp och fuktförlust under lagringen.
 • Stabiliserar färg, smak och utseende.
 • Ger bättre sprödhet och smak under lagringen.
 • Sörjer för en god spridning av fett och vatten genom att förbättra bindning och homogenisering.
 • Förebygger att näringsvärdet minskar under lagringen.
 • Förebygger glasering under lagringen.
 • Förebygger bakteriebildning.

En produkt från Kosher: Kosher and Hallal.


PH-fördelar
BUFFERTSYSTEM


Nya teknologiska buffertsystem som grundar sig på 35 år av praktisk erfarenhet.
PH Liquid och buffertfosfat tillsammans i er produktionslinje ger bättre beredningar, färghållning i snittyta – smak- arom – längre förvaring. AW-värdet och det stabila PH-värdet anpassas efter er produktberedning.

Fördröjning av bakteriebildning i leverberedningar i block eller i form, värmebehandlade korvar och värmebehandlade skinkberedningar.

Total bakteriebildning efter förvaringstid med buffertsystem, PH Liquid och buffertfosfat 60152, 3-6-9-12 månader, kyltemp: 0°C, max. 3°C.
Total bacterial growth after storage with buffer system

Vakuumförpackat med förvaringstid från 3 månader till 1 år beroende på produkt och upphettningstemperatur, för export, med en max. förvaringstid för kunden.

Laboratorietesterna för ovannämnda linjeproduktionsberedningar med buffertsystem, PH Liquid och buffertfosfat 60152.
Bildandet av patogena bakterier fördröjs kraftigt i ovanstående beredningar genom användning av buffertsystemet, PH Liquid och buffertfosfat 60152.

Beställning av varuprov
Faxa till: +32 (0)9 374.07.47
Företagets namn:
Adress:
Tel.:
Fax:


Förbättrade ekonomiska, tekniska och sensoriska egenskaper för köttberedningar.


Tack vare 35 års praktisk erfarenhet kan vi via PH Liquid buffertsystem erbjuda er världens säkraste och bästa produktberedningar för följande produktionslinjer:

Produktnamn:
Kärntemperatur produkt:
Skinkberedning uppvärmning till 72°C
Alla leverberedningar uppvärmning till 72°C
Formleverberedningar uppvärmning till 85°C
Alla köttkorvberedningar uppvärmning till 70°C
Alla salamiberedningar buffert pH-värde 4,8 max. 5,2.

Alla beredningar har genomgått ekonomiska, tekniska och sensoriska förbättringar enligt följande:

Ekonomisk förbättring:

Genom att välja rätt ingredienser och produktsammanställning förbättras lönsamheten tack vare det fördelaktigare inköpssystemet för ingredienser som PH Liquid Extract, Bufferfosfaten, Red Stur Pickle och Dry Binder, Gela Gelatin.

Den totala mängden som köpts beräknas per år och du får bästa möjliga prisberäkning. Leverans sker månadsvis mot beställning med garanterat samma kvalitetsprodukter.

Teknisk förbättring:

Genom att använda anpassade buffertvärden och Aw-värde för alla produktberedningar uppnår man följande fördelar:

 • Dubbel hållbarhetstid för uppvärmda produkter.
 • Bättre smak och färg.
 • Längre naturligt bevarande av färgen på snittytan.
 • Stabilt pH-värde, anpassat efter varje enskild produktberedning.

Sensorisk förbättring:

 • Bättre skäregenskaper eller bredbarhet, beroende på produkt.
 • Fastare struktur för varje linjeprodukt.
 • Ingen missfärgning av snittytan.
 • Längre hållbarhetstid i konsumentens kylskåp, tack vare det stabila pH-värdet.

De här fördelarna kan du utnyttja utan nämnvärda anpassningar eller investeringar. Det behövs endast rätt systemval av recept och användning av de rätta tillsatserna i din beredning för att få ett stabilt buffertsystem med PH Liquid Extract och Bufferfosfaten.

 


 

Gela Pur C and Gela MP (brandnames)

Teknisk information

Kollagen-hydrolysprodukter för bättre tekniska och sensoriska egenskaper:
Gela Pur C och Gela MP (märkesnamn).


Gela Pur C ger mycket goda resultat vid alla leverberedningar i förpackning och minskar förpackningsförlusten från 7% till 3%. Det innebär en besparing på 4% om 2% Gela Pur C tillfogas omedelbart vid produktionsstarten.

Gela Pur C eller Gela MP ger i alla värmebehandlade kött- och cutterberedningar bättre tekniska och sensoriska egenskaper när det gäller fasthet i snittytan, färghållning, förstärkt smak av tillfogade kryddor, högre näringsvärde beroende på den höga proteinhalten i de sammanställda märkesvarorna.

Gela Pur C i salamiberedningar ger ett lägre AW-värde, 3-4 dagar kortare mognadsprocess och en tydligare färgskillnad gentemot alla andra salamiberedningar utan Gela Pur C.

Gela MP är en pre-mix med rena köttproteiner och ger alla köttberedningar en mycket starkare köttsmak och/eller leversmak, plus den naturliga proteinhalten på 1% som proportionellt tillåter att 3% mer fukt tillsätts, självklart med tillsats av ett naturligt vattenbindande ämne, t.ex. karegen.

I hela köttberedningsindustrin kan man arbeta med 50/50 av båda märkesprodukterna, beroende på vilken produktberedning det gäller.

För varuprover, faxa till:
+32 9 374 07 47 med uppgift om för vilken köttberedningsprodukt ni vill ha ett varuprov.


Förbättrade ekonomiska, tekniska och sensoriska egenskaper för alla köttberedningar.

Fördelar vid användning av PH LIQUID EXTRACT –
GELA PUR C BUFFERFOSFAAT 60151 – och RED STAR i köttindustrin.


 1. Värmebehandlad skinka i burk för export.

  • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5% i färdig produkt),
   2% GELA PUR C och BUFFERFOSFAAT 60151 (0,5% i färdig produkt).
   • förbättrade sinnesförnimmelser (färg, smak, doft och struktur) av produkten
   • stabiliserad färg
   • lägre NO_-halt med +/- 25%
   • längre hållbarhet för produkten (begränsad tillväxt av mikroorganismer)
   • säkerställd högre produktkvalitet
   • mycket god uppskärningsförmåga, utan benägenhet att falla sönder.

   

 2. Värmebehandlad skinka (bog) för den lokala marknaden.

  1. Standardprodukt
  2. Produkt med högre
  3. avkastningProdukt med lägre polyfosfathalt
   • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C och 0,5% BUFFERFOSFAAT 60151.
    • lägre NO_-halt med +/- 50%
    • förbättrad färg, smak, struktur, doft samt allmänt utseende
    • stabiliserad färg
    • längre hållbarhet
   • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    0,5% BUFFERFOSFAAT 60151, 2% GELA PUR C och RED STAR 60153 (3-4%)
    • ökad avkastning med max. 25% jämfört med standardprodukten
    • allt som innefattas under punkt A.
   • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    0,5% BUFFERFOSFAAT 60151, 2% GELA PUR C och RED STAR 60153 (4%)
    • ökad avkastning med +/- 15%
    • minskad polyfosfathalt med 50%
    • samt allt som innefattas under punkt A.

   

 3. Värmebehandlad skinka (bog) i folie

  1. Standardprodukt
  2. Produkt med ökad avkastning
   • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C och BUFFERFOSFAAT 60151 (0,5%).
    • folien lätt att avlägsna före uppskärning
    • allt som innefattas under punkt A.
   • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,5%),
    2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAAT 60151 och RED STAR 60157 (4%)
    • ökad avkastning med max. 35%
    • allt som innefattas under punkt A.

   

 4. Värmebehandlad skinka (bog) i folie, grovmalen genom 12 mm.

  • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT br>6014 (0,5%),
   2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAAT 60151 (0,5%), RED STAR 60153 (3%), mjöl (4,5%) och soja-isolat (1%)
   • ökad avkastning med +/- 75%
   • allt som innefattas under punkt A.

   

 5. Rimmat kött (bacon, osv...).

  • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 601 ELLER 6014 (0,3%),
   2% GELA PUR C, BUFFERFOSFAAT 60151 och dextros (0,2%).
   • konservering (lågt pH-värde) – längre hållbarhet
   • förbättrad färg, smak och doft
   • stabiliserad färg

   

 6. Korv.

  • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 601 ELLER 6014 (0,3-0,5%),
   2% GELA PUR C och BUFFERFOSFAAT 60151 (0,5%).
   • förbättrad färgstabilisering
   • förbättrad
   • doftlängre hållbarhet
   • cutterprodukter

   

 7. För alla värmebehandlade leverberedningar

  • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0,3-0,4%),
   2% GELA PUR C och BUFFERFOSFAAT 60151 (2 à 3g).
   • bättre färghållning
   • mer leversmak
   • längre hållbarhet: tre månader vakuumförpackat
   • leverkorv inkokningssystem: 9 månader, buffert-pH: 6
   • bättre skär- och/eller bredbarhet, beroende på dosering av GELA PUR C eller GELA MP

   

 8. Alla tillagade salamiprodukter

  • tillsatser: PH LIQUID EXTRACT 601 (0,3-0,4%),
   2% GELA PUR C och 0,2 à 0,3% BUFFERFOSFAAT 60152.
   • lägre AW-värde vid användning av GELA PUR C
   • bättre färghållning i skärytan
   • fettsyrorna härsknar
   • intedoft- och smakförbättring
   • mycket god skärfasthet och inga lossfallande späcktärningar vid mycket tunna skivor av produkten, inte heller vid automatisk skärning och vägning förekommer problem med lossfallande späcktärningar
   • stabil buffring i enlighet med produktval


More technical information under construction.


Contact information:
E-mail: info@ph-liquid.com

This website, layout and background is registrated
Send mail to info@ph-liquid.com with questions or comments about this web site.